De economie in de EU en de Nederlandse economie groeien dit jaar naar verwachting harder dan eerder werd gedacht. De Europese Commissie stelt haar prognoses naar boven bij.

Dit doet de commissie onder meer vanwege de verbeterde arbeidsmarkt en het verdere vertrouwen van consumenten in de economie, laat de Europese Commissie woensdag weten.

Er wordt in Nederland in 2018 een ''forse groei'' van 2,9 procent verwacht, terwijl in november nog van 2,7 procent werd uitgegaan.

Het Nederlandse percentage ligt flink boven de 2,3 die Brussel raamt voor zowel de hele EU als de eurozone. In november raamde de commissie die groei nog op 2,1 procent.

2017

Verder is de groei vorig jaar waarschijnlijk hoger uitgevallen dan gedacht. De Europese Commissie schat de economische groei in 2017 in de EU op 2,4 procent. In november ging Brussel uit van 2,2 procent voor de eurozone en 2,3 procent voor de hele EU. Het groeipercentage voor Nederland over 2017 verandert met 3,2 niet.

De vooruitzichten voor de inflatie de komende jaren noemt de commissie 'ingetogen' maar in 2019 zal de verwachte inflatie in Nederland met 2,3 procent wel fors hoger zijn dan de gemiddelde inflatie in de eurozone van 1,6 procent.

Hogere lonen in Nederland zullen leiden tot hogere prijzen voor diensten. Olieprijsstijgingen zullen de binnenlandse energieprijzen opdrijven. De commissie verwacht dat de inflatie in Nederland dit jaar naar 1,6 procent oploopt (van 1,3 in 2017) en dan versnelt tot 2,3 procent in 2019.

Blakende gezondheid

Volgens EU-commissaris Pierre Moscovici (Economische en Financiële Zaken) verkeert de EU in ''blakende gezondheid". ''De eurolanden kunnen zich verheugen in groeicijfers die ongezien zijn sinds de financiële crisis. Werkloosheid en overheidstekorten blijven dalen en de investeringen nemen eindelijk op een zinvolle manier toe." 

De commissie waarschuwt wel voor mogelijke negatieve effecten door de onzekere uitkomst van de onderhandelingen over het vertrek van de Britten uit de EU.

In 2019 neemt de economische groeispurt in de EU ook weer enigszins af tot 2 procent, verwacht Brussel. Maar dat is wel een procentpunt meer dan de prognose in november.