In Nederlandse havens zijn in de eerste drie kwartalen van vorig jaar 13 procent meer producten aangeleverd via containers. De groei zit vooral in transshipment, het doorvoeren van geloste containers naar andere zeehavens buiten Nederland.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldt dat de Nederlandse havens in de eerste negen maanden van 2017 in totaal 46 miljoen ton aan containerlading verwerkten, 5,4 miljoen ton meer dan een jaar eerder. Van die 5,4 miljoen ton was 4 ton bestemd voor transshipment.

De totale goederenoverslag in Nederlandse havens bedroeg in dezelfde periode maar 2 procent. Overigens kwamen vrijwel alle zeecontainers in de haven van Rotterdam aan.

Het aandeel van transshipment in de totale aanvoer van containers is inmiddels opgelopen tot 37 procent. Voor havens is deze overslag aantrekkelijk, omdat zowel voor het lossen als het laden van containers havengeld kan worden geïncasseerd.

Hout

De belangrijkste lading van containers voor transshipment vormen hout en textiel. Een op de vijf containers bevat goederen uit deze productgroep, in tonnen is het aandeel zelfs 30 procent.

In Rotterdam worden vaak containers met hout uit Finland, Rusland en Zweden overgeslagen met bestemming China.

Ook containers met voedingsmiddelen, met name vlees en (bevroren) vis, worden vaak via Rotterdam over zee doorgevoerd. In 2016 werd een op de vijf transshipmentcontainers met voedingsmiddelen verscheept naar Rusland.

Afvalproducten zijn ook oververtegenwoordigd bij transshipment. Het gaat dan om bijvoorbeeld gebruikt papier en karton uit Europese landen, dat meestal naar China en soms India of Sri Lanka gaat.