VOORBURG - Het aantal mensen in de bijstand is vorig jaar ongeveer gelijk gebleven. Eind 2004 verstrekten de gemeenten 337.000 uitkeringen, duizend meer dan een jaar eerder. De lichte daling van het aantal bijstandstrekkers in het midden van vorig jaar werd tenietgedaan door een lichte stijging in het eerste en laatste kwartaal van 2004.

Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag heeft gepubliceerd. In 2003 steeg het aantal bijstandsuitkeringen nog met 16.000. Sindsdien schommelt het aantal uitkeringen tussen 336.000 en 339.000.

De stabilisering van het aantal bijstandstrekkers is opmerkelijk gezien de sobere economische tijden. Eerder stelde het CPB dat dit voor een deel het effect kan zijn van de nieuwe Wet werk en bijstand, die op 1 januari 2004 is ingevoerd.

Gemeenten beoordelen zelf of werklozen recht hebben op bijstand. Sinds 1 januari vorig jaar krijgen de steden een vast budget waarmee ze de uitkeringen moeten betalen. Zij worden zo geprikkeld om bijstandstrekkers zo snel mogelijk aan het werk te helpen.