DEN HAAG - Minister De Geus van Sociale Zaken belegt maandagavond een bijeenkomst met (groot)aandeelhouders van de energiebedrijven Nuon en Essent. Het gaat daarbij om gemeenten en provincies. Dit heeft een woordvoerder van het ministerie van Sociale Zaken woensdag bevestigd.

Doel is de mogelijkheden te verkennen die de aandeelhouders hebben om invloed uit te oefenen op de salarissen van topbestuurders. De bijeenkomst vindt plaats vóór de aandeelhoudersvergaderingen van Essent en Nuon, die respectievelijk 21 en 25 april worden gehouden.

Over de inkomens van de topmannen van de energiebedrijven is veel commotie ontstaan. Afgelopen weekeinde deed CDA-partijvoorzitter Van Bijsterveldt een oproep aan de regionale bestuurders van provincies en gemeenten de forse salarisverhogingen van de topbestuurders terug te draaien.

Zij kreeg steun van haar collega's van PvdA en VVD. Het kabinet zint op maatregelen buitensporige beloningen aan te pakken.