Een grote meerderheid van de medewerkers in de technologische industrie, namelijk 83 procent, juicht digitalisering en robotisering in de sector toe. Slechts een minderheid vreest voor het verdwijnen van banen.

De ontwikkelingen op dit gebied bieden volgens de werknemers kansen, zo blijkt uit een woensdag gepubliceerd onderzoek van werkgeversorganisatie FME onder ruim 6.900 medewerkers in de branche.  

Vrijwel alle medewerkers hebben te maken met nieuwe technologie op de werkvloer. Met het veranderen van taken komen er nieuwe functies bij, zo verwachten de ondervraagden. Ze willen graag meebewegen. Daarvoor is wel behoefte aan scholing en informatie.

Negen op de tien medewerkers voelen zich verantwoordelijk om bij te blijven. Drie kwart verwacht daarvoor wel steun van de werkgever.

"Het is de hoogste tijd om een leven lang leren mogelijk te maken. Bedrijven, scholen en overheid kunnen daar samen voor zorgen”, stelt FME-voorzitter Ineke Dezentjé Hamming.