De leden van FNV Cabine hebben in meerderheid tegen een cao-bod gestemd waarover KLM eerder deze maand overeenstemming bereikte met de veel grotere vakbond VNC. 

FNV was van meet af aan kritisch over het voorstel en had het met een negatief advies voorgelegd aan de eigen achterban.

Van de FNV-leden die hun stem hebben uitgebracht, is ruim 56 procent tegen het cao-voorstel. De vakbond beraadt zich nu op eventuele vervolgstappen.

Eerder werd gedreigd met een staking, maar die werd afgeblazen toen VNC er wel uitkwam met KLM. De ledenraad van die vakbond heeft al ingestemd met het destijds bereikte akkoord.

Cabinebezetting

Omdat een nieuwe cao lang op zich liet wachten, besloot KLM anderhalf jaar geleden te snijden in de cabinebezetting op een deel van de verre vluchten. Op die manier kon het bedrijf toch de beoogde kostenbesparingen realiseren. Die maatregel stuitte op veel weerstand bij de bonden, die stiptheidsacties en korte werkonderbrekingen organiseerden.

KLM benadrukt in een reactie dat VNC meer dan 70 procent van het cabinepersoneel vertegenwoordigt en FNV slechts 15 procent.

Bovendien heeft volgens de luchtvaartmaatschappij slechts ''een beperkte meerderheid'' van de FNV-leden tegengestemd. ''KLM hoopt dat FNV Cabine alsnog over zal gaan tot het tekenen van het cao-akkoord en we met elkaar een roerige periode achter ons kunnen laten.''