Hennes & Mauritz (H&M) heeft een teleurstellend 2017 achter de rug. Dat geeft topman Karl-Johan Persson ruiterlijk toe in een toelichting op de jaarcijfers van de Zweedse kledingverkoper. 

Vooral bij de stenen winkels van het concern vielen de verkopen tegen. Dat komt mede doordat het aanbod niet geheel aansloot bij de wensen van de consument.

H&M behaalde een omzet van omgerekend 22,7 miljard euro. Gecorrigeerd voor wisselkoerseffecten komt dat neer op een groei van 3 procent. ''Dat is duidelijk onder onze verwachtingen'', aldus Persson. In het voor winkelbedrijven belangrijke vierde kwartaal vielen de verkopen zelfs met 2 procent terug tot net geen 6 miljard euro.

De nettowinst ging in het vierde kwartaal met bijna een derde omlaag naar omgerekend 408 miljoen euro. De tegenvallende verkopen leidden volgens de onderneming tot hogere afschrijvingen. Over heel 2017 nam het resultaat onder de streep met 13 procent af tot 1,7 miljard euro. Het is de sterkste verslechtering van het resultaat in jaren.

Digitalisering

Hoewel H&M de afgelopen jaren al veel werk heeft gemaakt van digitalisering, zal volgens Persson met name op dat vlak het tempo omhoog moeten. Ook in de fysieke winkels gaat het nodige veranderen. H&M zal het aanbod beter moeten afstemmen op lokale behoeftes, aldus de topman. Verder hoopt het bedrijf nieuwe doelgroepen aan te boren door zijn merkenaanbod te verbreden.

Ruimte om te groeien ziet Persson nog volop, zeker omdat de mondiale kledingmarkt dat ook doet. Hij wijst er verder op dat H&M, hoewel het wereldwijd een grote speler is, nog altijd een relatief beperkt marktaandeel heeft. ,,Onder de teleurstellende prestaties van de laatste tijd, zien wij redenen voor optimisme en goede lessen voor de toekomst.''