EU-landen zullen dit jaar geen melkpoeder meer opkopen tegen een vaste prijs. De landbouwministers hebben dat besloten in een poging nieuwe prijsdalingen te voorkomen en de markt te stabiliseren.

Na de afschaffing van de melkquota in 2015 gingen veehouders direct meer melk produceren, waardoor de prijzen daalden. In reactie hierop werd een regeling in het leven geroepen waarmee lidstaten een deel van het overschot aan mageremelkpoeder van hun boeren konden opkopen tegen een vastgestelde prijs.

Van de regeling werd veel gebruik gemaakt: de Europese melkpoederberg steeg vorig jaar naar bijna 400.000 ton. Uit vrees dat de melkprijs hierdoor onder druk komt te staan, is nu besloten de regeling zo aan te passen dat de inkoopregeling tegen een vaste prijs niet meer automatisch in werking treedt.

Ingrijpen blijft wel mogelijk, als de EU ertoe besluit het poeder via een aanbesteding op te kopen, waarbij per keer wordt bepaald welke prijs wordt geboden.