De arbeidsmarktperspectieven voor mbo'ers die dit jaar aan een opleiding beginnen, zijn gunstig. Vooral de mbo'ers die een opleiding kiezen in de technische hoek, lijken de komende jaren veel kans te maken om in de sector van hun studiekeuze stage te lopen en uiteindelijk aan de slag te gaan. 

De samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs en bedrijfsleven (SBB), heeft dit dinsdag bekendgemaakt op basis van een analyse van het aantal openstaande vacatures in bepaalde sectoren en informatie van leerbedrijven. 

Vooral de studenten die een opleiding kiezen tot beroepen als metselaar, stucadoor of timmerman kunnen rekenen op goede vooruitzichten op de arbeidsmarkt. Ook andere aan techniek gelieerde opleidingen als die tot machinebouwer, elektricien of loodgieter tonen goede arbeidsmarktperspectieven. 

Naast de techniek is er in de komende jaren veel vraag naar mbo'ers in de zorg. Zo is er naast hbo-verpleegkundigen ook veel vraag naar verpleegkundigen op mbo-niveau. 

In de komende jaren zal er naast nieuwe mensen in de zorg naar verwachting ook een goede plek zijn op de arbeidsmarkt voor afgestuurde mbo'ers in bijvoorbeeld de detailhandel, in de teelt en de veehouderij. Ook zijn grote tekorten in banen als die van vrachtwagenchauffeur goed in te vullen door mbo'ers. 

Volgens het SBB is er slechts een aantal opleidingen met een verminderde kans op stages en werk. Zo lijkt het voor mbo'ers die opgeleid worden tot secretariaatsmedewerker of kapper in de komende jaren moeilijker te worden om een stage of baan te vinden. 

Meer mbo'ers 

Ton Heerts, voorzitter van de MBO-raad, pleitte eind vorig jaar nog voor het opleiden van meer mbo'ers. Volgens Heerts is er een grote vraag naar mbo'ers in de komende jaren, maar komen er door demografische krimp en de enorme maatschappelijke druk op jongeren om het havo en dan het hbo te proberen, minder mbo'ers bij. Heerts hoopt dat meer jongeren zullen kiezen voor het mbo omdat dit soms "aantoonbaar beter is".

Ondanks de goede arbeidsmarktperspectieven zijn mbo-studenten wel kwetsbaar. Om relevant te blijven, zouden mbo-instellingen zich meer in moeten spannen om de samenwerking tussen bedrijfsleven en de arbeidsmarkt te intensiveren, stelde de SER eind vorig jaar.

Ook zouden mbo'ers flexibeler en breder opgeleid moeten worden om ontwikkelingen als het verdwijnen van banen door robotisering het hoofd te kunnen bieden en om de concurrentie met hoogopgeleiden aan te kunnen gaan.