WOERDEN - De onderhandelingen over een nieuwe CAO in de bouw zijn dinsdag opnieuw vastgelopen. Volgens de bouwbonden zijn acties nu "onontkoombaar" geworden. Zij sturen de werkgevers op korte termijn een ultimatum.

Ditmaal waren het de bonden die bij de onderhandelingen zijn weggelopen. De vorige twee maal dat de onderhandelingen vastliepen, hielden de werkgevers het voor gezien.

Verslechteringen

FNV Bouw, de Hout- en bouwbond CNV en vakvereniging Het Zwarte Corps vinden dat de werkgevers niets te bieden hebben. De werkgevers stellen volgens hen alleen maar verslechteringen voor. Zij willen onder meer het vroegpensioen uitkleden, de vakantiebon afschaffen en wachtdagen bij ziekte invoeren. "Werknemers in de bouw gaan er door deze voorstellen ruim 200 euro per maand netto op achteruit", aldus de drie bonden.

Vakantiegeld

De werkgeversorganisatie Bouwend Nederland vindt het "onbegrijpelijk" dat de bonden het overleg hebben afgebroken. "Dit heeft grote negatieve gevolgen voor de werknemers in de bouwbedrijven", stelt Bouwend Nederland. Het kan gebeuren dat bouwvakkers hun vakantiegeld niet krijgen uitgekeerd omdat daarover geen afspraken zijn gemaakt, aldus de werkgeversorganisatie.

De werkgevers constateren dat de vakbonden niet bereid zijn tot verder inhoudelijk overleg. Zij hebben de indruk dat de bonden van meet af aan op een conflict aanstuurden.

Pensioenregeling

Een van de knelpunten is de pensioenregeling. De bonden willen dat bouwvakkers ook in de toekomst met hun 60e kunnen stoppen met werken. Volgens de werkgevers leiden de voorstellen van de bonden tot een pensioenpremie van 28 procent.

De CAO-onderhandelingen zijn ruim een jaar geleden begonnen. Vorig jaar april braken de werkgevers het overleg af. De gesprekken lagen vervolgens acht maanden stil. In februari staakten de werkgevers de onderhandelingen opnieuw.