De Amerikaanse economie is in het vierde kwartaal van 2017 slechts met 2,6 procent gegroeid in vergelijking met een jaar eerder. 

Dat blijkt vrijdag uit een eerste raming voor de economische groei in de afgelopen periode. Een kwartaal eerder groeide de economie nog met 3,2 procent.

Economen hadden in doorsnee gerekend op een stijging van het Amerikaanse bruto binnenlands product (bbp) met 3 procent.

De groeivertraging werd vooral veroorzaakt door een oplopend handelstekort. De invoer van goederen en diensten nam twee keer zo sterk toe als de export.

Uitgaven

De uitgaven van consumenten, die het leeuwendeel van de economie bepalen, gingen iets sterker dan de verwachte 3,8 procent omhoog. Dat is de sterkste toename in meer dan een jaar tijd.

De investeringen van bedrijven in nieuwe machines maakten zelfs de sterkste groei door in drie jaar. Ook de huizenmarkt droeg sterk bij aan de economische groei.

Schattingen

Economen gaan er dan ook niet van uit dat het groeitempo de komende kwartalen verder zal inzakken.

De recente belastingverlagingen in de Verenigde Staten en de waardedaling van de dollar ten opzichte van met name de euro en de Japanse yen zullen naar verwachting positief uitpakken voor het bedrijfsleven en daarmee ook voor de bredere economie.

De cijfers over de economische groei zijn gebaseerd op voorlopige schattingen. In februari en maart volgen nog herziene ramingen op basis van completere gegevens.