Het percentage verlieslatende zorginstellingen is in 2016 toegenomen. Het aandeel is met 39 procent het hoogst in de verpleeghuis-, verzorgingshuis- en thuiszorgsector.

Van alle instellingen in de grootste zorgsectoren was 30 procent verlieslatend in 2016, terwijl dit in 2015 nog 24 procent was, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van nieuwe cijfers maandag. 

In verhouding tot de totale bedrijfsopbrengsten waren ziekenhuizen en de gehandicaptenzorg het winstgevendst.

Wel was in alle sectoren het bedrijfsresultaat in 2016 lager dan in 2015. Verpleeghuizen, verzorgingshuizen en thuiszorginstellingen leden in 2016 daarbij een verlies van 65 miljoen euro.

Ziekenhuizen presteerden het best met een bedrijfsresultaat van 458 miljoen euro oftewel 1,7 procent van de totale opbrengsten.

Verlieslatende zorginstellingen

Stijging bedrijfskosten

Ook stegen in alle vier de zorgsectoren de bedrijfskosten sterker dan de bedrijfsopbrengsten. De cao-loonsverhogingen en de personeelskosten namen toe als gevolg van een nieuwe cao-regeling over de onregelmatigheidstoeslag. 

De regeling is met terugwerkende kracht ingevoerd vanaf 2012, waardoor in 2016 een extra kostenpost is ontstaan.

Personeel

Het hoogste aantal voltijdbanen, ruim zesduizend, verdween in de verpleeghuis-, verzorgingshuis- en thuiszorgsector. Dat was een daling van 2,4 procent ten opzichte van 2015.

Alleen in de gehandicaptenzorg nam het personeelsbestand toe, met ruim tweeduizend voltijdbanen.