In het bankentoezicht moet nog beter gebruik worden gemaakt van data om risico's voor financiële systemen in kaart te brengen.

Dat staat in een woensdag gepubliceerd rapport van de Bank of International Settlements (BIS). De belangrijke organisatie voor de wereldwijde financiële sector hamert erop dat toezicht nog steeds heel belangrijk is, ondanks de vooruitgang bij banken sinds de financiële crisis.

Banken zijn in het afgelopen decennium een stuk weerbaarder geworden, bijvoorbeeld doordat ze hun balansen hebben opgeschoond, hun buffers hebben vergroot en nu wat minder risicovol te werk gaan.

Daar staat echter tegenover dat veel grote banken flink hebben moeten interen als het gaat om winstgevendheid. Die is niet meer zo hoog als vlak voor het uitbreken van de crisis in 2007.

Nieuwe gevaren

Kortom, ''risico's zijn niet statisch'', zo benadrukken de opstellers van het rapport. Er kunnen telkens weer nieuwe gevaren ontstaan en dat vereist een blijvende oplettendheid bij onder meer de centrale banken.

Zo is het nu ook nog lastig in te schatten wat de opkomst van allerlei financiële start-ups precies gaat betekenen voor het verdienmodel van banken.

Toezichthouders

Het gaat BIS er wat betreft data om dat toezichthouders makkelijk toegang hebben tot voor hun relevante gegevens. Denk aan overzichten van transacties en andere informatie.

Het gebruiken daarvan is nu soms lastig, omdat de gegevens vertrouwelijk zijn of om technische redenen. Ook zouden autoriteiten onderling meer moeten samenwerken bij het onderzoeken van data, aldus BIS.