WASHINGTON - De Amerikaanse economie is in het eerste kwartaal van dit jaar met 6,1 procent op jaarbasis gegroeid. Dat is ,5 procentpunt meer dan volgens de laatste berekening was geraamd en het hoogste groeicijfer in twee jaar.

De toename van het bruto binnenlands product (BNP) weerspiegelt de beter dan verwachte bestedingen van consumenten en de minder dan voorspelde afname van de bedrijfsinvesteringen, aldus het Amerikaanse ministerie van Handel donderdag. Ook de enorme overheidsuitgaven voor defensie, als reactie op de terreuraanslagen van 11 september, hadden een positieve uitwerking op de economische groei in de eerste drie maanden van 2002.

De jongste cijfers van de Amerikaanse regering zijn beter dan analisten op Wall Street hadden verwacht. Zij waren uitgegaan van het eerder berekende groeipercentage op jaarbasis van 5,6 procent. Het is echter niet te verwachten dat met het jongste groeicijfer het vertrouwen wordt teruggewonnen van beleggers. Die hebben geschokt gereageerd op malversaties van telecomconcern WorldCom.

Het Amerikaanse ministerie van Arbeid kwam donderdag met de weekcijfers van de werkloosheid. Nieuwe aanvragen voor werkloosheidsuitkeringen blijken de afgelopen week met 10.000 te zijn verminderd tot 388.000. Daarmee blijft het aantal aanvragen in lijn met de verwachtingen en onder de psychologische grens van .000.