AMSTERDAM - De FNV is maandagmiddag akkoord gegaan met een versobering van de WW, zoals vrijdag is voorgesteld in de Sociaal-Economische Raad (SER).

De vakcentrale kan er mee leven als werknemers in aanmerking komen voor WW wanneer zij 26 van de laatste 36 weken hebben gewerkt. Het CNV, de andere grote vakcentrale, heeft laten weten dat het eveneens kiest voor de 26-36-variant.

Halfjaarcontract

In het eindbod van de SER was afgesproken dat werknemers minimaal 27 van de laatste 39 weken moesten hebben gewerkt om in aanmerking te komen voor een uitkering. De achterban van de FNV verzette zich hier tegen omdat mensen met een halfjaarcontract dan buiten de boot zouden vallen. Onderhandelaar Heerts werd daarom vorige week maandag teruggestuurd naar de onderhandelingstafel.

Meerderheid

Afgelopen vrijdag werden daarop in de SER twee varianten van de zogeheten wekeneis voorgelegd: 27 van de laatste 39 weken of 26 van de laatste 36 weken. Die laatste variant werd maandag dus geaccepteerd door een meerderheid in de federatieraad van de FNV. FNV Bondgenoten, de grootste FNV-bond, en FNV Bouw stemden tegen, maar dat had geen gevolgen aangezien deze bonden samen geen meerderheid hebben.

Alternatief bezuinigingsplan

In het sociaal akkoord sprak het kabinet in november met de vakbeweging en werkgevers af dat zij de kans krijgen in SER-verband met een alternatief bezuinigingsplan te komen. De sociale partners willen dat graag, omdat zij vrezen dat door geplande kabinetsingrepen de flexibiliteit uit de arbeidsmarkt verdwijnt. Zo dupeert volgens hen het schrappen van de kortdurende WW vooral jongeren en anderen met vaak tijdelijke contracten.

Het kabinet eiste wel dat met het alternatief van werkgevers en de vakbeweging ook een besparing van 43.000 minder WW-uitkeringen behaald kan worden. Bij de nu door FNV en CNV ondersteunde variant zou dat mogelijk zijn.