Het volume van investeringen in materiële vaste activa was afgelopen november 8,8 procent hoger dan een jaar eerder. Er werd vooral geïnvesteerd in woningen, auto’s en machines.

De stijging is iets groter dan een maand eerder, blijkt dinsdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Omdat november 2017 evenveel werkdagen had als november 2016, zijn de cijfers niet gecorrigeerd voor werkdagen.

De omstandigheden voor investeringen zijn in januari dit jaar gunstiger dan in november 2017, meldt het CBS.

Bruto-investeringen in materiële vaste activa per maand