DEN HAAG - Ruim vier op de vijf Nederlanders (84 procent) denken dat van alle organisaties de Belastingdienst het zorgvuldigst omgaat met hun persoonsgegevens.

Marktonderzoeksbureaus en organisaties die deze gegevens benutten voor marketingdoeleinden, zijn juist niet te vertrouwen. Slechts 10 procent denkt dat deze bedrijven correct met hun gegevens omgaan.

Dat blijkt uit een onderzoek van TNS NIPO Consult in opdracht van het College bescherming persoonsgegevens (CPB), dat maandag gepubliceerd is. Hiervoor zijn ongeveer duizend burgers ondervraagd.

Winkels

In de politie heeft 71 procent vertrouwen. De gemeenten behalen hetzelfde percentage. Slechts 55 procent vertrouwt verzekeraars. Slechts 10 procent denkt dat winkels zorgvuldig omgaan met persoonlijke gegevens van klanten, 18 procent heeft vertrouwen in goede doelen en 23 procent in postorderbedrijven.

Wetgeving

Het overgrote deel van de ondervraagden (92 procent) hecht er veel tot zeer veel waarde aan dat er wetgeving over de omgang met persoonsgegevens bestaat. Een meerderheid van de burgers stelt grenzen aan de mate waarin andere belangen, bijvoorbeeld het gebruik van een lijst met frauderend personeel in de detailhandel, mogen prevaleren boven de bescherming van persoonsgegevens.

De onderzoekers hebben daarbij terrorismebestrijding en veiligheid als ander belang buiten beschouwing gelaten, "omdat iedereen het daar wel over eens is", zei een woordvoerster van het CBP.