De economie van China is in het vierde kwartaal van 2017 met 6,8 procent gegroeid in vergelijking met een jaar eerder. 

Dat blijkt uit cijfers die de Chinese overheid naar buiten heeft gebracht.

Daarmee groeide de tweede economie van de wereld net zo sterk als in het voorgaande kwartaal. Economen hadden in doorsnee verwacht dat de groei licht zou afzwakken tot 6,7 procent.

Over heel 2017 tekende China een economische groei van 6,9 procent op, tegen 6,7 procent in 2016. Het is voor het eerst sinds 2010 dat de groei van de Chinese economie versnelt. De groei ligt bovendien boven de doelstelling van circa 6,5 procent die was uitgesproken door de regering.

Stijgende export 

De economie van China profiteert van de aantrekkende wereldhandel en dus een stijgende export. Daarnaast neemt ook de binnenlandse vraag toe en wordt meer geïnvesteerd door het bedrijfsleven. Overigens is de Chinese overheid bezig de kredietverstrekking aan banden te leggen om de financiële risico's van hoge schulden te beperken.

Het Chinese statistiekbureau publiceerde ook cijfers over de industriële productie en de winkelverkopen. De productie in de omvangrijke industrie van China steeg in december met 6,2 procent op jaarbasis en de detailhandelsverkopen namen die maand met 9,4 procent toe.