Honderden werknemers van de Drentse sociale werkplaats Alescon komen met terugwerkende kracht alsnog in vaste dienst van het bedrijf. Volgens vakbond FNV waren de medewerkers via een schijnconstructie aan de slag.

Ook zal Alescon nabetalingen doen voor zaken als een eindejaarsuitkering, ziektegeld, een vergoeding van de vakbondscontributie en het seniorenverlof.

PvdA-Kamerlid William Moorlag was directeur van Alescon en had via de schijnconstructie mensen in dienst genomen. Hij kwam door de kwestie onder vuur te liggen. Een commissie kwam na onderzoek tot de conclusie dat hij namens de PvdA zijn werk als parlementariër ''geloofwaardig" kon voortzetten.

Met de nabetaling voor in totaal 532 medewerkers is een bedrag van 900.000 euro gemoeid. Daarnaast kost de nieuwe constructie, waarbij driehonderd medewerkers per 1 januari in vaste dienst zijn gekomen, het bedrijf op jaarbasis 400.000 euro extra. Dat geld zal volgens Alescon moeten worden opgehoest door de zes gemeenten waarvoor het SW-bedrijf actief is.

Rechtmatig

Een rechter besliste eerder al dat de werknemers die sinds 2011 via de uitzendconstructie aan het werk waren, in vaste dienst moesten worden genomen en recht hadden op achterstallig loon.

Alescon ging in beroep tegen die uitspraak, maar na overleg met FNV werd dat ingetrokken. Volgens Alescon ook omdat de kwestie voor onrust zorgde op de werkvloer, mede door de media-aandacht voor Moorlag.

Het bedrijf verwacht niet dat de kwestie leidt tot problemen met subsidies. Alescon blijft er bij monde van de financieel directeur bij rechtmatig te hebben gehandeld. Het doel was om zo veel mogelijk mensen aan de slag te krijgen.

FNV is op zijn beurt blij met het behaalde resultaat. Volgens de bond wordt met het akkoord ook een signaal afgegeven binnen de sector.