DEN HAAG - Het aantal huishoudens in Nederland dat in financiële problemen verkeert, is verder gestegen. Vorig jaar klopten 39.000 mensen aan bij een gemeentelijke kredietbank om een schuldregeling te treffen. Dat is ruim 13 procent meer dan in 2003, toen de kredietbanken 34.500 aanvragen voor schuldsanering telden.

"Helaas moeten we constateren dat het aantal aanvragen tot schuldregeling wederom is gegroeid", stelt voorzitter G. Jaarsma van de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK) in het jaarverslag, dat vrijdag is verschenen. De NVVK is de belangenclub van gemeentelijke kredietbanken.

De schuldproblemen nemen toe omdat inkomens nauwelijks stijgen, terwijl de lasten toenemen, bijvoorbeeld door de stijgende ziektenkostenpremies. "Gezinnen die eerder net rond konden komen, raken nu in financiële problemen", aldus de NVVK. De belangenvereniging wijt de groei van schuldregelingen verder aan het gemak waarmee huishoudens geld kunnen lenen, waardoor ze meer schulden aangaan dan ze kunnen dragen.

NVVK-Voorzitter Jaarsma bekritiseerde eerder dit jaar al het gemak waarmee banken en commerciele kredietverstrekkers grote bedragen aan minima lenen. Hij signaleerde onverantwoorde praktijken en zei dat de overheid moet terugkomen van beperkingen die zijn gesteld aan de financiele handelsvrijheid van lokale overheden en bijbehorende instellingen, zoals gemeentelijke kredietbanken.

Uit het jaarverslag blijkt dat negen van de tien aanvragen voor schuldregelingen worden gedaan door mensen die onder het modale inkomen zitten. De helft van alle aanvragers heeft een uitkering.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) constateerde eind maart dat het aantal wettelijke schuldsaneringsregelingen vorig jaar met eenderde is toegenomen tot bijna 14.000. Vooral meer ouderen raakten financieel in de knoop, aldus het CBS.