BRUSSEL - De Europese consumentenbonden, verzameld in de BEUC, gaan in hoger beroep tegen een vonnis van de rechter in Den Haag in kort geding. Die had op 8 maart de bonden waaronder de Nederlandse Consumentenbond verplicht om uitspraken over luchtverfrissers te rectificeren.

De BEUC had onderzoek laten uitvoeren naar allerlei soorten luchtverfrissers en was tot de conclusie gekomen dat sommige schadelijke stoffen uitstoten. Daarop was Sara Lee, fabrikant van onder meer de luchtverfrisser Ambi Pur, naar de rechter gestapt. De rechter gaf de fabrikant gelijk: de Consumentenbond en de BEUC zouden ten onrechte hebben gesuggereerd dat er een gevaar voor de volksgezondheid was.

Andere oplossingen Vrijdag kondigde de BEUC aan in hoger beroep te gaan "omdat we de vrijheid willen hebben om door te gaan met onze zorgen te uiten over de uitstoot van luchtverfrissers". De BEUC voegde daaraan toe bereid te zijn tot andere oplossingen, waardoor een hoger beroep niet meer nodig zou zijn.

Zo wil de koepel van consumentenorganisaties nieuwe testen laten uitvoeren, in samenwerking met de fabrikanten, door een onafhankelijk instituut. "Maar dan moet de uitspraak van de rechtbank ons natuurlijk niet verhinderen om onze oprechte interpretatie van de nieuwe gegevens te publiceren", stelt de BEUC als voorwaarde in een schriftelijke verklaring.