WASHINGTON - De centrale banken van de Verenigde Staten houden hun rentetarieven voorlopig op het huidige peil. Woensdag, na afloop van een tweedaagse vergadering van het beleidscomité van de banken, werd bekend dat het belangrijkste tarief, de daggeldrente, blijft staan op 1,75 procent. Dat tarief is het laagste in veertig jaar tijd.

Gezien de economische situatie in de VS was er voor de centrale banken geen aanleiding om de rentestand te wijzigen. Vantevoren was dan ook geen rentewijziging verwacht.

Een sterkere groei van de Amerikaanse economie, die tot voor kort was voorzien, laat op zich wachten. Een renteverhoging om de groei te remmen, is dan ook nu nog niet nodig. Analisten houden het erop dat een rentewijziging, als die al komt, pas in het najaar zal plaatshebben.

In het eerste kwartaal bedroeg de economische groei weliwaar 5,6 procent op jaarbasis, maar dat was vrijwel geheel het gevolg van het aanvullen van de voorraden door het bedrijfsleven. Die voorraden waren vorig jaar vrijwel leeggeraakt. Het huidige kwartaal zal naar verwachting een groei laten zien van 2 procent.

Het beleidscomité van de centrale banken liet in een verklaring weten dat de stimulans die van het aanvullen van de voorraden op de economie is uitgegaan, is verzwakt. Wel is de economische bedrijvigheid nog steeds aan het aantrekken.

Uit de verklaring valt op te maken dat de rente in de nabije toekomst niet per se omhoog zal gaan. Ook een verlaging behoort tot de mogelijkheden. De risico's liggen tussen een recessie en een opflakkeren van de inflatie, aldus het beleidscomité. Vorig jaar verlaagden de centrale banken de rente elf maal, van 6,5 tot 1,75 procent.