2.700 Nederlanders van tachtig jaar of ouder waren in september 2017 nog aan het werk. Dat komt neer op 0,35 procent van alle 80-plussers.

Dat blijkt vrijdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). RTL Nieuws heeft het CBS gevraagd uit te zoeken hoe het zit met de arbeidsparticipatie van 80-plussers.

Van de groep werkenden in deze leeftijdscategorie hebben er 2.300 een vast contract en 400 een flexibele arbeidsrelatie. Drie keer zo veel mannen als vrouwen zijn na hun tachtigste verjaardag nog aan de slag.

Deeltijd

De meeste 80-plussers werken wel in deeltijd. Dat gaat op voor tweeduizend mensen, van wie de meesten niet meer dan twaalf uur per week werken.

Daarmee zijn er dus zevenhonderd hoogbejaarde Nederlanders die voltijd doorwerken. Van deze groep doet 85 procent dat op een vast contract.

Handel

Werknemers van tachtig jaar of ouder komen in absolute aantallen het vaakst voor in de handel en de financiële dienstverlening. Het onderwijs en de gezondheidszorg zijn sectoren waarin senioren relatief ondervertegenwoordigd zijn.

Volgens die benadering zijn 80-plussers juist oververtegenwoordigd in het onroerend goed en de landbouw. Het CBS denkt dat vooral in die laatste bedrijfstak veel oudere mensen werken die geen opvolger kunnen vinden voor hun bedrijf.