De handel tussen China en Noord-Korea is de laatste maand van vorig jaar meer dan gehalveerd.

Door de verscherpte sancties die de Verenigde Naties (VN) Noord-Korea hebben opgelegd, is het voor andere landen onder meer niet meer toegestaan om olie aan het Aziatische land te leveren. Dit deed de VN naar aanleiding van het Noord-Koreaanse nucleaire programma.

De waarde van goederen die vanuit China naar Noord-Korea werd verscheept, viel in december op jaarbasis bijna een kwart lager uit. Omgekeerd zakte de waarde van de handel met 82 procent in. Alles bij elkaar was sprake van een min van 51 procent.

Over heel 2017 viel de handel tussen de landen ongeveer 10 procent lager uit op een totaal van omgerekend circa 4,1 miljard euro. China is veruit de belangrijkste handelspartner voor het regime van Kim Jong-un.