DEN HAAG - Er zit zoveel geld in de fondsen voor arbeidsongeschiktheid en werkloosheid dat de premies voor de WAO en de WW flink naar beneden kunnen in 2003. Dat zegt althans het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) woensdag.

In het arbeidsongeschiktheidsfonds wordt aan het einde van dit jaar een overschot verwacht van 2,9 miljard euro. Bij het werkloosheidsfonds blijft 6,6 miljard euro over.

Wordt het overschot bij de WAO in een jaar weggewerkt dan komt de premie uit op 3,52 procent (2002 = 5,85 procent). UWV adviseert de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid echter om het overschot in vier jaar weg te werken om schokken in de premiehoogte te beperken. In dat geval komt de premie voor de WAO-verzekering uit op 4,74 procent en resteert er eind 2003 nog bijna 2,2 miljard euro.

Als het overschot in de werkloosheidsverzekeringen in een jaar wordt weggewerkt, krijgen de mensen zelfs 5,11 procent terug. De uitkeringsinstelling adviseert echter 2,3 miljard euro te reserveren en het overschot in te zetten in vier jaar. Dan komt de premie voor 2003 uit op 3,91 procent (2002 = 8,8 procent).

De uitkeringsinstelling verwacht dat de instroom in de WAO dit jaar uitkomt op 101.800. Bij een uitstroom van 81.500 komt het aantal uitkeringen eind dit jaar uit op 812.500. In 2003 stijgt de instroom door de vergrijzing van de beroepsbevolking en de toenemende arbeidsparticipatie van vrouwen naar verwachting tot .100. Met een uitstroom van 82.600 zijn er eind 2003 in de WAO .000 uitkeringen.

Het aantal werklozen met een WW-uitkering stijgt naar verwachting in 2002 voor het eerst sinds 1994. Eind 2003 worden .000 werklozen met een uitkering Werkloosheidswet geraamd.