DEN HAAG - Wethouders van de gemeenten Groningen, Rotterdam en Utrecht willen meer mogelijkheden om bijstandsfraude te kunnen voorkomen en opsporen. Dat hebben ze geschreven aan staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken. De gemeenten zouden direct financiële gegevens moeten kunnen opvragen bij diverse instanties.

Gemeenten kunnen voor deze gegevens nu ook wel terecht bij bijvoorbeeld het Kadaster, de Kamer van koophandel en leasemaatschappijen, maar alleen als er al serieuze verdenkingen zijn. De wethouders van de drie gemeenten - die ook voorzitter zijn van regionale teams waarin gemeenten samenwerken met andere instanties om fraude op te sporen - willen meer mogelijkheden hebben.

Ze zeggen niet altijd alle gegevens nodig te hebben. Soms hebben ze voldoende aan adresgegevens om te zien of een bijstandsgerechtigde stiekem samenwoont.

Van Hoof heeft volgens een woordvoerster begrip voor de wensen van de gemeenten, maar wijst erop dat er al veel mogelijk is. Sinds 2001 wordt door het koppelen van bestanden van sociale diensten aan die van de fiscus, uitkeringsinstantie UWV en de Informatie Beheer Groep (studieleningen) gecontroleerd of bijstandsontvangers inkomsten of vermogen hebben verzwegen. Volgens Van Hoof kan het koppelen van meer bestanden alleen gebeuren binnen de wettelijke mogelijkheden op het gebied van privacy.

Volgens zijn woordvoerster gaat de bewindsman binnenkort praten met de gemeenten en ook met het College Bescherming Persoonsgegevens.