De gemeente Rotterdam wil werklozen inzetten om het lerarentekort terug te dringen. Met een subsidie hoopt de stad extra leraren te kunnen opleiden voor het basisonderwijs.

Dat meldt de Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen VOS/ABB. 

Het lerarentekort is een acuut en urgent probleem in het basisonderwijs. De Rotterdamse onderwijswethouder Sven de Langen (CDA) wil zorgen dat er meer leraren komen op de onderwijsarbeidsmarkt in Rotterdam.

"Schoolbesturen geven aan, op dit moment nog de lessen te kunnen geven, maar dat tekorten dreigen, mede doordat de er geen vervanging meer is", aldus De Langen in een brief aan de Rotterdamse gemeenteraad. 

Kosten

Met een subsidie wil de wethouder stimuleren dat extra leraren worden opgeleid voor de Rotterdamse basisscholen. Zij-instromers zijn een forse kostenpost voor schoolbesturen, aldus De Langen.

De gemeente stelt per zij-instromer 5.000 euro beschikbaar voor maximaal twee jaar achtereen. Op voorwaarde dat zij-instromers een salaris ontvangen gedurende de studieperiode.

Competenties

Slechts 6 procent van de werklozen in Rotterdam is hoger opgeleid. Het grootste deel is daarvan langdurig werkloos en beschikt niet over relevante en actuele opleidings- en/of werkervaring. 

De Langen: "Wanneer uitkeringsgerechtigden aan de juiste kwaliteiten en competenties voldoen, kunnen zij gebruikmaken van het zij-instroom traject."

Ook voor mensen in de bijstand die zich met succes omscholen kunnen schoolbesturen subsidie aanvragen.