In plaats van de kolencentrales sluiten moeten ze omgebouwd worden om ze op biomassa te stoken. Op die manier wordt meer CO2 bespaard, stelt Taco Douma, directeur van de Duitse energiereus RWE. 

''De kolen moeten eruit, niet de centrales. Die staan er nou eenmaal, dus kunnen we ze beter recyclen", zegt Douma in het AD.

Douma wil voor 2030 de twee kolencentrales in Geertruidenberg en in de Eemshaven voor 100 procent op biomassa stoken. ''Ook de CO2 die daaruit vrijkomt, kunnen we afvangen. Op termijn hebben we die koolstof namelijk hard nodig als grondstof voor bioplastics en andere producten die nu nog van fossiele aardolie en gas worden gemaakt.''

Op die manier kunnen vier keer zoveel broeikasgassen worden bespaard dan door de centrales te sluiten, aldus de RWE-directeur. ''Niet zozeer het opslaan, maar hergebruiken van CO2 is in de toekomst onontkoombaar''.

RWE ontvangt komende acht jaar bijna 1 miljard euro subsidie om biomassa bij te gaan stoken in zijn centrales in Geertruidenberg en Eemshaven. De Nederlandse regering wil op termijn de vijf kolencentrales in het land sluiten. Ook wil de overheid de subsidies op het bijstoken van biomassa inperken.