De Nederlandse staat denkt dit jaar in totaal 50,5 miljard euro te moeten lenen op de kapitaal- en geldmarkt.

Dat blijkt uit een nieuwe schatting van het Agentschap van de Generale Thesaurie van het ministerie van Financiën. De financieringsbehoefte ligt daarmee 3 miljard euro lager dan bij een eerdere raming medio december.

De verlaging hangt samen met een verbetering van de kaspositie aan het einde van 2017. Het agentschap verwacht tussen de 23 miljard en 29 miljard euro op te halen met de uitgifte van langlopend schuldpapier. In de rest van de financieringsbehoefte wordt voorzien met behulp van kortlopende leningen.