De organisatorische fusie van verzekeraars De Friesland en Zilveren Kruis is uitgesteld. De ondernemingsraad van De Friesland heeft een verzoekschrift ingediend bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam.

De juridische fusie is wel gerealiseerd, maar de organisatorische samenvoeging wacht tot na behandeling van de zaak, meldt moederbedrijf Achmea dinsdag. De behandeling vindt op 11 januari 2018 plaats.

De ondernemingsraad van De Friesland eist toezeggingen over het behoud van werkgelegenheid en zelfstandigheid nadat Achmea de zorgdivisies van De Friesland en Zilveren Kruis heeft samengevoegd. Werknemers van De Friesland vrezen dat het een verkapte bezuiniging betreft en dat er banen in de regio zullen verdwijnen. 

De Raad van Bestuur van Achmea, de directie van De Friesland en de ondernemingsraad van De Friesland zijn nog steeds met elkaar in gesprek. De partijen hebben als doel om er samen uit te komen zodat de procedure niet nodig is, meldt Achmea.

Voor de medewerkers van De Friesland verandert er vooralsnog niets.