Dit jaar is aanmerkelijk meer duurzame stroom opgewekt dan in 2016. De winning van zonne-energie steeg op jaarbasis met 40 procent.

Dat blijkt uit jaarcijfers van energieopwek.nl, een initiatief van het Energieakkoord in samenwerking met EnTranCe, Tennet, Gasunie en Netbeheer Nederland.

Via windmolens werd een derde meer energie opgewekt dan een jaar eerder. Windpark Gemini ten noorden van de Waddeneilanden droeg voor een groot deel bij aan deze toename.

Van alle stroom die in Nederland is opgewekt, is momenteel 10 procent duurzaam.

Opwekking

Naast wind en zon wordt ook biogas daarvoor gebruikt. De stroomopwekking via biogas lag nagenoeg gelijk aan een jaar eerder.

Zonnepanelen waren dit jaar goed voor 2,1 terawattuur (TWh) aan stroom. Het aandeel wind lag met 10,9 TWh vijf keer hoger. Biogas was net als in 2016 goed voor 3 TWh.

Vanaf 2018 zal energieopwek.nl ook de productie van warmtepompen publiceren.