ZOETERMEER - De voor donderdag en vrijdag aangekondigde acties in de metaalsector zijn van de baan. Werkgeversorganisatie FME-CWM en de vakbonden hebben maandagavond een akkoord bereikt over een nieuwe CAO.

Bekijk video:
Modem/ Breedband

Vrijdag organiseerden de vakbonden nog een staking in de metaalsector uit onvrede over het vastlopen van de CAO-onderhandelingen afgelopen woensdag.

De CAO geldt met terugwerkende kracht sinds 1 juli 2004 en loopt door tot en met november 2007. De circa 180.000 werknemers krijgen een structurele loonsverhoging van 4,4 procent en 1,25 procent aan eenmalige uitkeringen. De leeftijd voor vroegpensioen blijft 62 jaar.

De onderhandelaars zijn overeengekomen dat de uittredingsleeftijd vanaf 2008 stapsgewijs omhoog gaat van 61 naar 61,5 jaar. Verder zijn er afspraken gemaakt over de invoering van een levensloopregeling. Het gespaarde verlof kan in deeltijd of in volle tijd worden opgenomen. Het is ook mogelijk om het verlof in de levensloopregeling voor maximaal twee jaar direct voorafgaand aan de pensioenleeftijd op te nemen.

Arbeidstijden

De arbeidstijden worden versoepeld. Volgens de nieuwe CAO kunnen ondernemingsraden per bedrijf afspraken maken over een verlenging van de jaarlijkse arbeidsduur met 24 uur, tegen betaling van 1,15 procent extra loon. Individuele werknemers houden het recht om hier niet aan mee te doen.

De vakbonden spreken van een mooi akkoord. Volgens CAO-onderhandelaar J.Wevers van CNV Bedrijvenbond zijn de werkgevers onder druk van de staking van afgelopen vrijdag alsnog bereid geweest een "kwalitatief en financieel goede CAO af te sluiten" . Wevers: "De solidariteit van de werknemers heeft uiteindelijk de doorslag gegeven".