Van de mensen die in 2016 minstens twee jaar bij dezelfde werkgever aan de slag waren, heeft een op de zes in die periode wel eens promotie gemaakt. Een op de 25 is in functie teruggegaan, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Vrouwen worden minder vaak bevorderd dan mannen. Van de vrouwen had in 2016 een op de acht in de twee jaar daarvoor een stap omhoog gemaakt.

Het verschil is voor een deel te verklaren doordat vrouwen vaker in deeltijd werken. Van de werknemers met een voltijdsbaan hebben meer vrouwen promotie gemaakt, maar van de deeltijders juist meer mannen.

Leeftijd

Werknemers tot 35 hebben de beste kansen om promotie te maken. Ruim een kwart van de medewerkers in deze leeftijdsgroep had minder dan twee jaar hoeven wachten op een bevordering.

Iedere tien jaar daarna neemt de kans op promotie af. Van de werknemers boven de 55 jaar smaakt minder dan 5 procent dat genoegen nog wel eens.

De kans om juist een stap teruggezet te worden, is veel gelijkmatiger verdeeld over de leeftijdsgroepen. Het overkomt 55 tot 65-jarigen het meest, maar het verschil met de andere groepen is niet groot.

Opleiding

Van de hoogopgeleide werknemers had een op de vijf in de voorgaande twee jaar promotie gemaakt, van de lageropgeleiden een op de zeven. Het percentage werknemers dat terugging in functie is voor alle opleidingsniveaus ongeveer even groot.