De groei van het bruto binnenlands product (bbp) bleef in het derde kwartaal 0,4 procent, ten opzichte van een kwartaal eerder. 

Dat kwam vrijdag naar voren uit een tweede berekening van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De tweede berekening van het bbp wordt altijd ongeveer negentig dagen na afloop van het kwartaal gepubliceerd. De groei is breed gedragen: de investeringen, consumptie en export groeiden.

Het bbp steeg minder sterk dan in het tweede kwartaal, maar toen was de groei met 1,5 procent volgens het statistiekbureau ook uitzonderlijk hoog.

Ten opzichte van een jaar eerder groeide de economie in het derde kwartaal met 3 procent. Volgens de eerste berekening was dat ook 3 procent.

Overheidsschuld

De overheidsschuld zakte in het derde kwartaal met 8 miljard euro naar 413 miljard euro. Dit komt overeen met 57 procent van het bruto binnenlands product (bbp).

De schuld daalde vooral door de verkoop van financiële bezittingen ter waarde van 10 miljard euro. De schuld als percentage van het bbp daalde daarnaast ook door de groei van het bbp, aldus het CBS.

Schuldquote

De overheidsschuld uitgedrukt als percentage van het bbp wordt de schuldquote genoemd. Aan het einde van het tweede kwartaal van 2017 bedroeg de schuldquote nog 58,7 procent. In het eerste kwartaal lag de schuldquote voor het eerst onder de Europese norm van 60 procent, die voor het eind van een kalenderjaar geldt.

Het overheidssaldo komt op jaarbasis, gemeten over de periode van het vierde kwartaal van vorig jaar tot en met het derde kwartaal van dit jaar, uit op een overschot van 1,2 procent van het bbp.