HEERLEN - Het ABP probeert jongeren meer over hun pensioen te laten nadenken. Het pensioenfonds wil daarmee voorkomen dat jonge werknemers het gevoel krijgen dat zij de rekening betalen voor de vergrijzing in Nederland. "Het solidariteitsgevoel is aan vernieuwing toe", aldus waarnemend directievoorzitter J. Frijns van het ABP maandag bij de presentatie van het jaarverslag.

"Het belangrijkste fundament onder ons pensioensysteem is dat elke generatie het gevoel heeft dat het een eerlijke regeling is. Mensen moeten niet denken dat de rekening van problemen op hen wordt afgeschoven."

Om dergelijke opvattingen te bestrijden, wil het ABP meer met jongeren in contact komen. "Wij zijn ervan overtuigd dat we met het huidige pensioen een goed product bieden tegen lage kosten. Daarover willen we het gesprek aangaan met jongeren en dat is een stuk lastiger dan met ouderen. Maar we moeten, want dit onderwerp zal alleen maar aan gewicht winnen", aldus Frijns. Het ambtenarenfonds ABP is het grootste pensioenfonds van Nederland met een belegd vermogen van 170 miljard euro.

De directievoorzitter wil onder meer de nieuwe levensloopregeling aangrijpen om jongeren aan het denken te zetten. Via deze regeling kunnen jonge werknemers straks makkelijker zelf keuzes maken bij de invulling van hun oudedagvoorziening. Ook staat de levensloopregeling dichter bij jongeren, omdat ze kunnen besluiten om bijvoorbeeld te sparen voor verlof om voor de kinderen te zorgen. Het ABP gaat de levensloopregeling, die een uitvloeisel is van het najaarsakkoord, via een dochterbedrijf aanbieden.

De vergrijzing in Nederland dwingt het ABP de jongeren op te zoeken. De pensioenbeheerder wil uitleggen dat zij niet opdraaien voor de gevolgen ervan. Het fonds zal minder snel dan voorheen de premies verhogen om financiële problemen op te lossen. Het ingrijpen via premieverhogingen wordt moeilijker, aangezien de verhouding tussen werknemers en gepensioneerden steeds meer verschuift in de richting van de laatste groep, waardoor het effect van premiestijgingen afneemt. "Het instrument van premiestijgingen is bot geworden", aldus Frijns.

Het ABP zal daarom meer leunen op de voorwaardelijke indexatie. Dat betekent dat de pensioenen in mindere tijden niet volledig worden gecompenseerd voor de loonstijging. Deze ingreep raakt zowel de actieve als de gepensioneerde deelnemers aan het pensioenfonds.

Extreem lage rentes

Voor dit jaar heeft het ABP de premie wel verhoogd. De pensioenpremie kwam 2,6 procentpunt hoger uit. Dat is het gevolg van de extreem lage rentes. Een lage rente maakt het pensioen duurder, omdat de bedragen die voor de oude dag opzij worden gezet minder snel aandikken.

Het ABP streeft naar stabiele pensioenpremies. Frijns wil dan ook voorkomen dat de nieuwe spelregels voor pensioenbeheerders die begin volgend jaar worden ingevoerd, opnieuw voor hogere premies zorgen. "Dit is niet de tijd om werkgevers en werknemers op te zadelen met een extra premiestijging. Dat trekt de economie niet." De tijdelijke directievoorzitter kan nog lobbyen voor zijn zaak want de nieuwe spelregels, vervat in het zogenoemde Financiële Toetsingskader, staan nog niet exact vast.