De economie groeit volgend jaar het hardst in de steden in de Randstad en in de regio Eindhoven. 

Dat verwacht het Economisch Bureau van ING.

Langs deze zogenoemde A2-as, groeit de economie volgend jaar met 3,5 procent, terwijl dat in heel Nederland net onder de 3 procent blijft.

Ook in de rest van het land groeit de economie, in zeven provincies zelfs harder dan het gemiddelde. De enige provincie waar de economie krimpt is Groningen, maar dat komt omdat er een rem op de gasproductie is gezet. Zonder die effecten groeit ook in die provincie de economie.

Werkloosheid

Ook de werkloosheid neemt verder af. In zes van de twaalf provincies is de arbeidsmarkt volgend jaar zelfs krap te noemen. Het gaat dan om de Randstad-provincies Noord-Holland en Utrecht, Gelderland en de drie zuidelijke provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg.

Utrecht lost Zeeland komend jaar af als de provincie met de laagste werkloosheid, voorspellen de economen van ING. In die provincie daalt de werkloosheid tot 3,3 procent. Het gemiddelde voor Nederland wordt 3,9 procent. In Groningen is de werkloosheid het hoogst volgend jaar met 5,1 procent. Na hekkensluiter Groningen volgen Flevoland en Zuid-Holland met respectievelijk 4,8 en 4,7 procent werkloosheid.

Waar Zuid-Holland in de Randstad de negatieve uitschieter is, is de regio rond Rotterdam dat binnen die provincie. De werkloosheid is daar met 6,3 procent relatief hoog. Dat komt mede doordat er meer banen voor hoogopgeleiden zijn, terwijl veel lageropgeleiden op zoek zijn naar een baan.