In de strijd tegen belastingontwijking wil Nederland een nieuw verdrag met andere landen, waarmee misbruik van bestaande overeenkomsten kan worden aangepakt.

Met het gewenste nieuwe verdrag kan Nederland in één keer maatregelen tegen belastingontwijking opnemen in bestaande belastingverdragen met ruim veertig landen.

Met zo'n nieuw verdrag kunnen landen op een snelle manier hun bestaande belastingverdragen aanpassen, zonder dat hiervoor nieuwe onderhandelingen nodig zijn.

Nederland heeft al met veel verschillende landen afzonderlijke belastingverdragen afgesloten. Die zijn bedoeld om te voorkomen dat burgers en bedrijven in beide landen belasting betalen over dezelfde inkomsten.

Project

Het nieuwe verdrag vloeit voort uit een internationaal project tegen belastingontwijking en is begin juni gesloten. Het voorstel ging woensdag naar de Tweede Kamer, omdat instemming van het parlement nodig is.

"Dit verdrag is een heel effectief middel om in één keer afspraken met een grote groep landen te maken om belastingontwijking te voorkomen", stelt staatssecretaris Menno Snel (Financiën).

De huidige belastingverdragen zijn bedoeld om te voorkomen dat burgers en bedrijven dubbel belasting betalen, maar ook om te voorkomen dat er helemaal geen belasting wordt betaald, benadrukt Snel.

Misbruik

Het uitgebreide netwerk van bestaande Nederlandse belastingverdragen kan verkeerd worden gebruikt. Bijvoorbeeld door zogenoemde brievenbusfirma's, die alleen maar zijn opgericht om het betalen van belasting te voorkomen. Bedrijven vestigen zich dan alleen op papier in Nederland om van belastingvoordelen te profiteren.

Volgens Snel gaat het Nederlandse streven om belastingontwijking met dit verdrag aan te pakken verder dan dat van veel andere landen die het verdrag onderschrijven. Hij baseert zich daarbij op documenten bij de internationale organisatie OESO.