Het Centraal Planbureau (CPB) schroeft de groeiverwachtingen voor de Nederlandse economie voor 2018 op.

De Nederlandse economie groeit volgend jaar naar verwachting met 3,1 procent, zo blijkt woensdag uit de decemberraming van de instantie.

Bij de laatste raming van het CPB, de Macro Economische Verkenning op Prinsjesdag, ging het bureau nog uit van een groei van het bruto binnenlands product (bbp) van 2,5 procent in 2018.

"Dergelijke groeipercentages hebben zich sinds 2007 niet meer voorgedaan", zegt het CPB. "Door de aanhoudend hoge groei is er volgend jaar sprake van hoogconjunctuur." 

In 2017 komt de economische groei volgens het CPB uit op 3,2 procent. De Nederlandsche Bank (DNB) ging eerder deze week uit van een groei van 3,3 procent voor dit jaar en 3,1 procent voor volgend jaar.

Breed

De economische groei wordt komend jaar breed gedragen, zegt het CPB. Door zowel de bedrijfsinvesteringen en de consumptie door huishoudens, als de investeringen in woningen en de uitvoer.

Onder invloed van groeiende werkgelegenheid, daalt de werkloosheid komend jaar naar het laagste niveau in tien jaar: 3,9 procent van de beroepsbevolking. 

"Door de krappe arbeidsmarkt betalen bedrijven meer loon om personeel te kunnen aantrekken, of om mensen te kunnen behouden", aldus het CPB. Door de stijgende werkgelegenheid en reële lonen hebben huishoudens bovendien meer te besteden.

Het CPB ziet een opvallende rol weggelegd voor de overheid in het aanjagen van de economische groei, doordat de overheidsbestedingen toenemen. In 2017 groeien de overheidsbestedingen met 0,4 procent, in 2018 is dat 3,5 procent.

Risico

Het CPB ziet risico's die zowel een opwaarts als neerwaarts effect kunnen hebben op de groei. Zo kan de economie harder groeien als huishoudens meer gaan besteden, als de bedrijfsinvesteringen verder stijgen of als de lonen harder toenemen dan geraamd. 

Een neerwaarts risico is juist een lagere loonstijging dan berekend. "Het recente verleden laat zien dat een aantrekkende economie met een krapper wordende arbeidsmarkt zich niet direct vertaalt in grotere loonstijgingen", zegt het CPB.

Ook internationale ontwikkelingen, zoals de groei van de Chinese economie en de Brexit, of het monetaire beleid van de ECB, kunnen de groeicijfers doen veranderen. 

CBS

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldde woensdagochtend desondanks geen aanwijzingen te zien voor een ernstige economische afzwakking in de nabije toekomst.

Eind 2007 was sprake van hoogconjunctuur en stond Nederland aan de vooravond van de economische crisis die in het najaar van 2008 uitbrak. Dat lijkt nu niet het geval, zegt de instantie.