De economische groei in Nederland bereikt dit jaar een piekniveau van 3,3 procent, het hoogste niveau in de laatste tien jaar. In 2018 en 2019 valt een groei van 3,1 en 2,2 procent te verwachten, schrijft De Nederlandsche Bank (DNB) in zijn halfjaarlijkse economische raming.

DNB constateert dat de economische opleving ''zeer krachtig'' blijft. De groei van het bruto binnenlands product (bbp) ligt ook de komende jaren nog boven de langjarige trend.

Dit jaar jaagt vooral de aantrekkende wereldhandel de economische groei aan, de jaren daarna is dat de binnenlandse consumptie. Gemiddeld neemt die consumptie de komende jaren met 2,2 procent per jaar toe. Nederlanders hebben meer te besteden doordat er meer banen zijn en de brutolonen stijgen en doordat het kabinet de consumptie aanjaagt via belastingmaatregelen.

Bedrijven worden de komende jaren iets voorzichtiger, schrijft DNB. Hun investeringen nemen dit jaar met 7 procent toe en in de volgende twee jaar met gemiddeld 4,5 procent.  Toch staan bedrijven er volgens de raming nog steeds goed voor, kijkend naar onder meer hun orderportefeuilles.

Huizenprijzen

DNB verwacht dat de stijging van de huizenprijzen iets afneemt en dat de investeringen in woningen wat minder hard groeien. Dit jaar nemen die investeringen nog met 11 procent toe, dat zal in 2018 en 2019 8,5 en 7 procent zijn, wat DNB als ''nog steeds stevig'' omschrijft.

De groei van contractlonen is dit jaar nog gematigd, met 1,6 procent. In 2018 krijgen werknemers in loondienst er 2,1 procent bij en in 2019 2,5 procent.

DNB voorspelt een inflatiepercentage voor dit en volgend jaar van 1,3 en 1,4 procent. Dat komt nog neer op matige inflatie, maar in 2019 loopt de prijsstijging opeens op naar 2,3 procent. In dat jaar laten de geplande verhoging van de energiebelastingen en van het lage btw-tarief zich voor het eerst echt voelen.

Internationaal

In het rapport wordt uitgegaan van een mondiale groei dit jaar van 3,7 procent, waarna de expansie stabiliseert op 3,9 en 3,7 procent in de jaren erna. Van de opkomende economieën tonen Brazilië en Rusland een sterk herstel en blijft de groei in China robuust.

Het beeld kent wel wat onzekerheden. De effecten van het nieuwe belastingbeleid in de Verenigde Staten zijn nog niet in de berekening meegenomen en ook is ongewis hoe economische hervormingen in China en de Brexit zullen uitpakken.

Alternatief

DNB heeft ook een alternatief scenario opgesteld, waarin wordt uitgegaan van een abrupte stijging van de rente. Die ligt nu immers op een zeer laag niveau en daar zal vroeg of laat een keer een eind aan komen, schrijft de centrale banken.

Als de kapitaalmarktrente ineens met 1 procent stijgt, heeft dat gedurende de eerste vier jaar een drukkend effect op de bbp-groei van 0,4 procentpunt. Dat effect is in de eerste twee jaar het grootst, daarna neemt het geleidelijk af.

Wolkjes

DNB-directeur Job Swank zegt dat hij toch nog wel wat wolkjes aan de lucht ziet. ''Dit blijft toch ook wel een beetje groei die is gekocht door het ruime monetaire beleid van de Europese Centrale Bank (ECB). Daar gaat natuurlijk een keer verandering in komen.''

Ook vindt Swank dat de groei nog wel voor een erg groot deel wordt gedragen door het aantrekken van de woningmarkt. Dat zou best wat minder mogen, stelt hij.

DNB ziet daarnaast nog ruimte voor extra loonstijging in sectoren als de horeca en de handel.

Optimistischer

De centrale bank is met al deze voorspellingen duidelijk optimistischer dan bij de vorige prognose in juni. Ook vergeleken met de ramingen die ABN AMRO, ING en Rabobank recentelijk publiceerden springt die van DNB eruit.

Zij voorzagen nog geen plus van meer dan 3 procent voor 2018, hun voorspellingen zitten er net onder. Het Centraal Planbureau (CPB) publiceert zijn decemberraming later deze week.