DEN HAAG - Langdurig, oudere werklozen wil minister De Geus van Sociale Zaken vrijstellen van de sollicitatieplicht als zij vrijwilligerswerk of mantelzorg verlenen. Daarbij gaat het om mensen die op 31 december 2003 57,5 jaar of ouder waren en twee jaar naar een baan hebben gezocht. De regeling geldt voor hen die na 1 januari 2003 werkloos zijn geworden.

De oudere werklozen worden vrijgesteld van de sollicitatieplicht als zij gedurende drie maanden tenminste 20 uur per week vrijwilligerswerk of mantelzorg verrichten. De minister heeft dit voorstel vrijdag naar de Tweede Kamer gestuurd.

Hij wil hiermee tegemoet komen aan een motie van CDA-Kamerlid Smilde en haar collega van de PvdA Noorman. Zij hebben er een jaar geleden op aangedrongen de sollicitatieplicht voor WW'ers van 57,5 jaar of ouder die sinds 2004 geldt, te versoepelen. Reden is de hoge werkloosheid waardoor ouderen het extra moeilijk hebben op de arbeidsmarkt.