Bijna de helft van alle ondernemers die een bedrijf beginnen is jonger dan 35 jaar. Tien jaar geleden was dat nog 40 procent.

Dat constateert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Uit het onderzoek kwam ook naar voren dat jonge ondernemers vaak een webwinkel beginnen. Oudere startende ondernemers doen dat juist vaker als organisatieadviseur, aldus het statistiekbureau.

Studentenstad Delft had van de gemeenten met ten minste 250 starters in 2016 het grootste aandeel jonge starters. Bijna een kwart was jonger dan 25 jaar. In Bergen in Noord-Holland startten relatief de meeste ouderen een bedrijf. Daar was 8 procent van de starters ouder dan 65 jaar.

Volgens het CBS is Noord-Holland verder de meest ondernemende provincie. En van de 161.000 ondernemers die in 2016 een bedrijf zijn gestart, deed bijna 60 procent dat in Noord-Holland, Zuid-Holland of Noord-Brabant. In 2007 waren er ongeveer evenveel starters, maar lag het aandeel in deze drie provincies met 55 procent iets lager.