ExxonMobil gaat voortaan verslag uitbrengen over de invloed van klimaatverandering op zijn bedrijfsvoering. De Amerikaanse oliereus geeft daarmee gehoor aan een oproep die zijn aandeelhouders eerder dit jaar deden.

Net als andere oliebedrijven krijgt ExxonMobil de komende jaren te maken met allerhande maatregelen om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Tijdens een aandeelhoudersvergadering in mei vroegen beleggers het bedrijf om een gedetailleerde analyse van de effecten van dergelijk beleid op de waarde van bezittingen.

Zo kan een lagere productie van olie en gas leiden tot afschrijvingen op bijvoorbeeld olievelden, pijpleidingen en raffinaderijen. Ook aandeelhouders lopen daardoor het risico dat hun bezit minder waard wordt. Aanvankelijk legde het bedrijf hun oproep tot meer openheid naast zich neer.

Op dat besluit is ExxonMobil nu teruggekomen. Het bedrijf, dat al herhaaldelijk heeft gezegd achter internationale klimaatdoelstellingen te staan, laat weten dat het verscheidene scenario's gaat doorrekenen. Daarover zal het de markt ''in de nabije toekomst'' nader informeren.

Justitie in New York stelde eerder dit jaar dat ExxonMobil zich mogelijk zelfs schuldig heeft gemaakt aan misleiding door niet eerlijk te zijn over de risico's die het loopt door de strijd tegen klimaatverandering. Het bedrijf sprak dat overigens met klem tegen.