De voorgenomen fusie tussen de St. Anna Zorggroep (Geldrop) en het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven is van de baan. Een recent besluit van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) levert volgens de organisaties te veel vertraging op.

Volgens de ziekenhuizen maakt de vertraging de noodzakelijke samenvoeging van ICT en het in gebruik nemen van een elektronisch patiëntendossier ingewikkeld en duur. ''Besluiten hierover konden niet langer wachten'', aldus de ziekenhuizen.

De ACM eiste begin november dat de St. Anna Zorggroep en het Catharina Ziekenhuis een vergunning zouden aanvragen om de fusie te kunnen doorzetten. De toezichthouder vreest dat er na het samengaan te weinig keuzemogelijkheden overblijven voor patiënten en zorgverzekeraars in de regio Eindhoven voor algemene ziekenhuiszorg.