De werkgelegenheid in de Verenigde Staten is in november verder aangetrokken, maar minder hard dan een maand eerder. Daarbij was de banengroei van oktober bij nader inzien minder goed dan eerder gemeld, blijkt uit cijfers die het Amerikaanse ministerie van Arbeid heeft gepubliceerd.

Volgens de overheid kwamen er vorige maand per saldo 228.000 nieuwe banen bij in 's werelds grootste economie, exclusief de landbouwsector. Er werd door economen in doorsnee gerekend op een aanwas met 195.000 banen.

De banengroei in oktober werd herzien naar 244.000, van een eerder gemelde 261.000 nieuwe arbeidsplaatsen.

Rente

De banengroei in de VS speelt een belangrijke rol bij het besluit van de Federal Reserve om al dan niet de rente verder te verhogen. Daarom wordt er door beleggers en analisten over de hele wereld doorgaans sterk op gelet.

Overigens verwacht de markt voor deze maand sowieso al een verhoging van de rente.

Lonen

De banengroei betrof met name de bouwsector. Ook in de industrie was fors meer werk. Daarbij waren ook positieve ontwikkelingen te melden over de banengroei in de gezondheidszorg en de zakelijk dienstverlening.

Het gemiddelde uurloon viel op jaarbasis gemiddeld 2,5 procent hoger uit, tegen 2,3 procent een maand eerder. Wel liepen de lonen iets minder hard op dan waar kenners rekening mee hielden.

Het werkloosheidspercentage bleef stabiel op 4,1 procent.