Na jaren gesteggel is er een akkoord bereikt over een nieuwe set regels voor de kapitaaleisen van banken.

Het nieuwe Basel IV-compromis werd donderdag bereikt.

Voor Nederlandse banken zoals Rabobank, ABN Amro en ING leidt het pakket naar verwachting tot een ''significante verhoging" van de kapitaaleis, vooral door de omvangrijke hypotheekportefeuilles. Daardoor zullen zij grotere buffers moeten opbouwen.

De banken zijn daar in 2015 al door de De Nederlandsche Bank (DNB) voor gewaarschuwd. Volgens de toezichthouder is de set eisen echter iets minder zwaar dan waar een paar jaar geleden van werd uitgegaan.

Hypotheken

Dit komt mede door een soort knip bij de risicobepaling van hypotheken, waarbij kort gezegd een deel van de lening minder zwaar weegt. 

Belangrijk punt is de zogenoemde output floor van 72,5 procent die lager is dan de aanvankelijk voorgestelde percentages rond de 80 procent.

Dit doet volgens DNB meer recht aan het risicoprofiel van banken en blijft er meer ruimte voor het gebruik van interne modellen om buffers aan te houden die in ''redelijke verhouding" staan tot de in Nederland zeer lage verliezen op hypotheken.

Tijd

Verder krijgen banken tot uiterlijk 2027 de tijd om aan de nieuwe eisen te voldoen. Dit zou volgens DNB ruimschoots voldoende moet zijn.

Door de nieuwe regels wordt het voor banken ook minder eenvoudig om zelf de berekening van de kapitaaleisen te beïnvloeden.