De mondiale luchtvaartbranche boekt dit jaar een nettowinst van 34,5 miljard dollar (29,1 miljard euro). Dat is althans de verwachting van de internationale brancheorganisatie IATA. 

Halverwege het jaar ging IATA nog uit van een winst van 31,4 miljard dollar. Ook die raming was al hoger dan aan het begin van 2017.

Volgend jaar zijn de vooruitzichten nog wat zonniger. IATA voorziet dan een toename van de winst in de luchtvaartsector met ruim 11 procent tot 38,4 miljard dollar. Voor alle regio's, met uitzondering van Afrika, wordt een winstgroei verwacht ten opzichte van 2017.

Luchtvaartmaatschappijen danken de betere resultaten vooral aan een verdere toename van het aantal reizigers en aan stijgende ticketprijzen. Ook helpt mee dat meer en meer mensen spullen bestellen via internet. De vraag naar vrachtvervoer door de lucht neemt daardoor sterk toe, vooral vanuit Azië.

Het totale aantal passagiers in 2018 schat IATA op circa 4,3 miljard, tegen 4,1 miljard dit jaar. De vraag, berekend in door passagiers gevlogen kilometers, zal volgens de brancheorganisatie naar verwachting opnieuw sterker toenemen dan het aanbod.

De groei van de opbrengsten weegt volgend jaar volgens IATA ruimschoots op tegen de kostenstijgingen die luchtvaartmaatschappijen voor de kiezen krijgen. De brancheorganisatie rekent op hogere uitgaven aan met name brandstof en personeel.