De Autoriteit Consument & Markt (ACM) gaat strenger oordelen als het op fusies van ziekenhuizen aankomt. Er zijn aanwijzingen dat de fusies leiden tot hogere prijzen voor ingrepen in de ziekenhuizen, meldt de ACM dinsdag.

Uit een onderzoek van de toezichthouder blijkt dat prijzen bij fusieziekenhuizen de afgelopen jaren relatief meer zijn gestegen dan bij ziekenhuizen waar geen sprake was van een fusie.

Eerder bleek al dat de kwaliteit van de zorg niet aantoonbaar verbetert na een fusie, aldus de ACM. Bestuursvoorzitter Chris Fonteijn: "Nu wij steeds meer weten over de gevolgen van ziekenhuisfusies kijken wij steeds kritischer naar de risico's voor de concurrentie. Dit doen wij op grond van de bestaande mededingingstoets."

Door het verscherpte toezicht kan de kans op een fusieverbod toenemen. "In zo'n situatie blijft er voor partijen wel ruimte om de geschetste (kwaliteits)voordelen van de fusie aan te tonen, maar de lat hiervoor ligt hoog", stelt de ACM.

Naast de ACM controleert ook de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de ziekenhuisfusies. In 2015 concludeerde de NZa al dat prijzen in fusieziekenhuizen in veel gevallen meer dan 5 procent hoger lagen.