Werkgevers zullen ook de komende jaren moeite hebben met het vervullen van vacatures binnen het onderwijs en de zorg-, techniek- en ICT-sector.

Dat blijkt uit een maandag gepubliceerd rapport van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit Maastricht.

Werkgevers zouden de komende zes jaar rekening moeten houden met "grote knelpunten in de personeelsvoorziening" als het gaat om ICT-functies en technische en pedagogische beroepen.

ICT

"Voor 87 procent van de vraag naar ICT'ers, voornamelijk op hogere niveaus zoals software- en applicatieontwikkelaars, worden grote knelpunten verwacht", aldus de onderzoekers.

"Ook het vinden van leerkrachten in het basisonderwijs, waarvoor de behoefte aan vervanging van vertrekkend personeel groot is, wordt moeilijk."

Techniek

Bij technische beroepen gaat het onder meer om moeilijk te vervullen vacatures voor bijvoorbeeld elektriciens, elektromonteurs, ingenieurs, architecten en technici op het gebied van bouwkunde en natuur.

Hoewel het aantal afgestudeerden met een techniek- of informaticadiploma toeneemt, blijven er volgens de onderzoekers grote knelpunten bestaan. "Dit heeft er deels mee te maken dat lang niet alle technisch gedipomeerden een baan zoeken in de techniek", stelt onderzoeksleider en professor Didier Fouarge.

Zorg

"Mede door de stijging van de zorguitgaven worden er ook problemen verwacht in de personeelsverziening voor functies op zowel hoog als middelbaar niveau in de zorgsector", aldus het ROA. Het gaat in dat geval om banen voor artsen, fysiotherapeuten, medisch praktijkassistenten, laboranten en verpleegkundigen.

De perspectieven op de arbeidsmarkt zijn voor jongeren de komende jaren gemiddeld genomen goed. Wel bestaan er grote verschillen per opleidingsniveau en afstudeerrichting.

Jongeren

Voor hbo'ers en wo'ers zijn de perspectieven op de arbeidsmarkt tot 2022 het best. Voor afgestudeerden met een opleiding in de techniek of zorg zijn de arbeidsmarktperspectieven op alle niveaus goed.

Over het algemeen geldt dat jongeren met een hoger opleidingsniveau betere kansen op de arbeidsmarkt hebben dan jongeren met een lager opleidingsniveau.

"Op wo-niveau heeft 50 procent van de gediplomeerden goede tot zeer goede perspectieven op een baan", stelt het ROA. Dit geldt vooral voor afgestudeerden met een achtergrond in techniek, onderwijs, medicijnen en gedrag en maatschappij.

Voor hbo'ers ligt het percentage op 43 procent. Met name afgestudeerden met een hbo-diploma in de richtingen onderwijs, techniek, landbouw en gezondheidszorg hebben goede papieren.

"Ook op mbo-niveau zijn er richtingen die goede perspectieven op werk hebben", vult Fouarge aan. "Mbo 4 groen, zorg en techniek, en mbo 2/3 techniek bieden de beste kansen op werk. Het is beslist niet zo dat de markt geen behoefte heeft aan vakmensen."

Werkgelegenheid

Tot 2022 zal het aantal werkenden in Nederland met ongeveer 520.000 toenemen. Dat komt neer op een werkgelegenheidsgroei van gemiddeld 1 procent per jaar. De grootste werkgelegenheidsgroei wordt binnen de zorg, groothandel, specialistische zakelijke dienstverlening en bouwnijverheid verwacht.

Het ROA verwacht dat tot 2022 ruim anderhalf miljoen arbeidskrachten vervangen moeten worden doordat werknemers van beroep wisselen of stoppen met werken. Dit komt neer op drie kwart van het aantal te verwachten baanopeningen. De rest hangt samen met een toename van de werkgelegenheid door economische groei.