UTRECHT - Rabobank is naar de rechtbank in New York gestapt in een conflict dat de bank heeft met de Royal Bank of Canada (RBC) over een gecompliceerde financiële transactie met Enron. De Canadese bank eist ruim een half miljard euro, maar volgens Rabobank ten onrechte. "We zijn willens en wetens misleid", aldus een woordvoerder van Rabobank maandag.

Het draait allemaal om een ingewikkelde schuldenruil die Rabobank met Enron in 2000 is aangegaan waarbij de Canadese bank een sleutelrol speelde. Enron verpandde een pakket aandelen in het energiebedrijf EOG aan Rabobank in ruil voor 517 miljoen dollar. Enron hield echter het recht op de koerswinsten, terwijl Rabobank een vergoeding kreeg voor de rente. RBC was de tussenpersoon bij de overeenkomst.

Het voordeel voor Enron was dat het niet het risico van de aandelen droeg, maar wel de eventuele opbrengsten kreeg. Rabobank kan in dit soort gevallen een hogere rente vragen op het uitgeleende geld wegens het hogere risico. Volgens een woordvoerder van Rabobank draait het in dit geval om 'enkele tientallen miljoenen'.

Aan het einde van deze overeenkomst, een zogeheten 'total return swap', zouden de lening, de aandelen, de koerswinsten en de rentebaten worden vereffend. Door het instorten van Enron viel echter een partij in de overeenkomst weg waardoor de vergoeding van het energiebedrijf vrijwel zeker niet meer volgt.

Volgens Rabobank vervalt daarmee de totale overeenkomst die het via RBC met Enron had gesloten. De Canadese bank wil echter dat Rabobank zich aan de voorwaarden houdt en de 517 miljoen dollar overmaakt.

Aandelenverkoop

Daar zou normaal gesproken de verkoop van de aandelen EOG tegenover staan. De aandelen waren echter gestald in een apart bedrijfje, gelieerd aan Enron maar onder controle van RBC. Meerdere partijen maken in het faillissement van Enron aanspraak op de stukken, waardoor RBC niet kan beschikken over het aan Rabobank toegezegde bedrag.

In een rechtszaak die Rabobank samen met RBC had aangespannen, is inmiddels bepaald dat de stukken op termijn mogen worden verkocht, maar over het eigendom is nog geen uitspraak gedaan.

28 juni

De overeenkomst tussen RBC, Enron en Rabobank loopt 28 juni af. Rabobank heeft echter na maandenlang overleg met RBC een week eerder een klacht ingediend bij de rechtbank wegens misleiding. Een eventuele rechtszaak gaat een jaar duren, zo schat de woordvoerder van de Rabobank die de optie openlaat dat het tot een schikking komt.

RBC laat in een verklaring weten de klacht ongegrond te vinden en kondigt aan stappen te ondernemen als Rabobank niet betaalt.