Boeren strijken onrechtmatig Europese subisidie op, door land aan hun grond toe te voegen dat niet van hen is.

Dagblad Trouw meldt vrijdag dat boeren wegbermen en groenstroken die aan hun grond grenzen inpikken. Ze maaien de begroeiing weg, brengen er mest op aan en vragen er subsidie voor aan.

Omdat EU-subsidies gekoppeld zijn aan het aantal hectares grond dat boeren bezitten, levert ze dit meer geld op. Per hectare kan het oneigenlijke voordeel oplopen tot 1.500 euro.

Dat de boeren op deze manier meer subsidie kunnen opstrijken, ligt aan een maas in de wet. De grootte van een bedrijf wordt niet gemeten aan de hand van gegevens van het Kadaster, maar van luchtfoto's. Dat maakt het makkelijk om stukken aanpalende grond te 'annexeren', zodat het bedrijf op de foto groter lijkt dan het is.

Trouw laat de lokale autoriteiten in Berkelland aan het woord. De plaats is een van de grootste agrarische gemeenten van Nederland. In de Gelderse gemeente zou een kwart van de boeren meedoen aan het inpikken van land.

Een landschapsdeskundige zegt in de krant dat de fraude ook de natuur schaadt. Het 'aanboeren' van bermen en groenstroken gaat ten koste van kruidenrijke begroeiing, waardoor vogels, vlinders en insecten verdwijnen.